Regelgeving mbt online gok games gaat veranderen

De laatste tijd is het vaak in het nieuws geweest: De Nederlandse regering is zich actief aan het bemoeien met wat wel en niet geoorloofd is mbt gaming op het internet. Met name poker, sportweddenschappen & casino games en in iets mindere mate gokkasten zijn een doorn in het oog van vele politicy. Niet alleen in Nederland trouwens, want ook in de ons omringende landen is hier al uitgebreid over gediscussieerd in de parlementen.

Europese regelgeving

Grote moeilijkheid is de europese regelgeving. Deze schrijft voor dat er vrije handel van goederen en diensten mogelijk moet zijn. En dat is direct waar de regelgeving zich wringt. Veel overheden willen het online gokken aan banden leggen. Er zijn echter ook landen (met name de Engelstalige) waar dit juist geheel vrij wordt gelaten. Gevolg is dat gokbedrijven zich massaal vestigen in Malta. Dit land valt keurig binnen de EU en dat betekend dus dat bedrijven alleen aan de regelgeving van dit land hoeven te voldoen.

Regels in andere landen

De problemen hieromtrend spelen al een descenium, en de laatste jaren is er enige beweging waar te nemen. In landen als Frankrijk, België en Denemarken is men voortvarend te werk gegaan en is er een oplossing gekomen voor de spagaat waar de regering zich in bevind. Oplossing is het vrijgeven van de markt voor concurrentie. Bedrijven mogen echter alleen zich op de markt storten als er aan strenge regelgeving wordt voldaan en er een vergunning is bemachtigd.

Voorbereidingen op nieuwe regelgeving in volle gang

Dit is ook al waar te nemen op de Nederlandse markt. Bedrijven zijn zich momenteel voor aan het bereiden op de komende regelgeving. Zag je eerst dat complete online casinos al in de Nederlandse taal, nu hebben de casinos alle nederlandstalige communicatie weer verwijderd. Dit is naar eigen zeggen gedaan in overleg met instanties van de Overheid in het kader van de voorbereiding op het vergunningstelsel. Dit betekent overigens niet dat de spellen niet meer te spelen zijn in Nederland. Deze zijn namelijk net zo goed bereikbaar, zij het dat je voor een andere taal als de Nederlandse moet kiezen.

Wanneer de nieuwe regelgeving wordt ingevoerd is op dit moment onduidelijk. Het kabinet is momenteel demissionair wat betekend dat hoofdpijn dossiers als dit blijven liggen tot er een nieuw kabinet is. De verwachting is nu dat deze medio 2015 zijn intrede zal doen. Tot die tijd blijft het vaag wat er nu precies wel mag en wat niet.