Gamen in het onderwijs

Gamen op school. Dat zouden veel scholieren erg graag willen, maar dat gamen ook enorm behulpzaam kunnen zijn bij het leren was nog niet bekend. Hieronder zullen we in gaan over de mogelijkheden die gamen biedt bij het leren.


Games worden op steeds meer gevarieerde manieren ingezet bij het leren en het leerproces. Een van de bekendste vormen van games binnen dit proces is waarschijnlijk de vluchtsimulator die wordt gebruikt door piloten. Dit is vaak een ruimte die geheel is ingericht als vliegtuig maar in plaats van ruiten is voorzien van grote schermen. Op die manier kan er zonder gevaren vluchten worden nagebootst en zullen ook gevaarlijke situaties makkelijk te simuleren zijn. Niet alleen is het een veilige manier maar ook een goedkopen en snelle manier om piloten op te leiden. De luchtvaart heeft zich als een van de eerste sectoren verdiept in de trainingsmogelijkheden van professionele games. Nu zijn er steeds meer bedrijfstakken en diensten die gebruik zijn gaan maken van een virtuele spelomgeving. De brandweer maakt nu gebruik van deze technieken om gevaarlijke situaties na te bootsten en deze op een veilig manier te oefenen. Ook de racewereld maakt gebruik van games, meerdere formule 1 teams maken gebruik van race software en hardwaren om zo hun coureurs te laten oefenen op allerlei verschillende racebanen onder allerlei weersomstandigheden, zo hoeft de coureur fysiek niet aanwezig te zijn op het circuit maar kan er toch op een goede manier getraind worden.


Ook op scholen worden games in steeds grotere mate ingezet. Uit een onderzoek dat in 2009 heeft plaatsgevonden blijkt dat, onder 582 ondervraagde leraren, vrijwel iedereen wel eens in aanraking is gekomen met het lesgeven via digitale middelen in spelvorm. Games blijken een goede methode te zijn om de leerlingen op een leuke en vernieuwende manier kennis te laten maken met bepaalde onderwerpen. De grote kanttekening die moet worden gemaakt bij deze ontwikkeling is echter dat het aanbod nog altijd ondermaats is. Omdat er bepaalde eisen en voorwaarden worden gesteld aan die digitale methodes is het in de praktijk nog vaak zo dat deze projecten moeilijk zijn te ontwikkelen. Vaak is er onvoldoende budget en worden deze projecten ook niet altijd gesteund door ouders en ander belanghebbende.


Leraren zijn wel van mening dat het integreren van games in een lesmethode zeer motiverend kan werken en daardoor ook zelf gemotiveerd zijn geraakt om games te gebruiken in hun lesprogramma. Hieruit blijkt daar waar games voorheen nog werden gezien als gewelddadig en seksistisch, de gamebranche nu in een ander perspectief wordt gezien. Zelfs games waar kansberekening een grote factor speelt als een gokspel als gokkasten en poker, profiteren van deze nieuwe zienswijze. Zo lang games als deze streng gereguleerd worden is het een kans voor talent ontwikkeling. Helaas blijft de regelgeving op dit gebiedt voorlopig nog iets achter.