Juridisch

Gamen is Goed : Juridische Pagina met Privacy info & Disclaimer.

 

Privacy

 

Voor de initiatiefnemers achter Gamenisgoed.nl is 'n zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren dan ook de privacy van alle gebruikers van deze site. In het geval dat u ons persoonlijke informatie verstrekt zullen wij die vertrouwelijk behandelen.

 

E-mail

 

Indien u het contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, bewaren wij uw bericht enkel voor zolang het verwerken daarvan noodzakelijk is.

 

Statistieken

 

De website www.gamenisgoed.nl monitort klikgedrag en bezoekgegevens, dit zijn echter algemene bezoekgegevens zoals het IP-adres van uw internetverbinding. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is overigens niet van toepassing op websites van derden die door middel van verwijzingen, koppelingen of links met deze website zijn verbonden. Wij raden u dan ook met klem aan de privacyverklaring van deze sites te lezen, zodra u op deze website bent aangekomen.

 

Wijzigingen privacy verklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Indien u veel belang hecht aan deze pagina kunnen wij u enkele aanraden deze pagina regelmatig door te nemen, opdat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Disclaimer

 

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Bij gebruik van deze website stemt u automatisch in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze grootste zorg kan het zijn dat informatie inmiddels gedateerd of onjuist is. Daaruit voortvloeiende directe, hetzijn indirecte, schade is niet voor verantwoording van het team achter Gamen is Goed.nl

De content van Gamen is goed is dan ook louter informatief bedoeld voor haar lezers en daar kunnen geen rechten aan ontleent worden. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

 

Koppelingen met andere websites

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.